Na święta pomóż straży pożarnej z CH Turawa Park

Powrót

Święta to nie tylko czas kupowania prezentów, ale też pomagania potrzebującym i wspierania szczytnych inicjatyw. W CH Turawa Park od 4 grudnia trwa zbiórka pieniędzy organizowana wspólnie z fundacją Sero, która pomaga osobom chorym, ofiarom katastrof oraz klęsk żywiołowych, a także wspiera różnorodne organizacje, takie jak Ochotnicze Straże Pożarne i Kluby Sportowe.

Środki pozyskane w czasie zbiórki, która będzie trwała do 24 grudnia, zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, a w szczególności na zakup defibrylatora dla OSP Zawada.

Każda złotówka sprawi, że straż pożarna będzie lepiej wyposażona i dzięki temu będzie w stanie lepiej reagować na potrzeby wszystkich okolicznych mieszkańców. CH Turawa Park zaprasza do uczestnictwa w zbiórce.