Zapisz dziecko na warsztaty teatralne!

W dniach 28-29 lipca w CH Turawa Park odbędą się warsztaty teatralne „Pora na stwora”. Zapraszamy do udziału wszystkie dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Wystarczy, że rodzic lub opiekun prawny wypełni formularz uczestnictwa dostępny poniżej.
Spieszcie się! Mamy tylko 20 miejsc w sobotę i 20 miejsc w niedzielę!
Wybierz dzień
Imię dziecka
Nazwisko dziecka
Wiek dziecka
Telefon do rodzica/opiekuna
E-mail do rodzica/opiekuna

Dbamy o Twoje dane osobowe. Poświęć chwilę na zapoznanie się z naszą polityką

Zgoda na uczestnictwo w imprezie oraz przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe gromadzone w celu organizacji imprezy pt. „Warsztaty teatralne” (dalej: „Warsztaty”)
są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”)

2. Administratorem danych osobowych jest Turawa Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skaryszewska 7, kod pocztowy 03-802 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000267344, numer NIP 527-25-25-682 (dalej: „Spółka”).

3. Dane osobowe gromadzone w ramach Warsztatów będą przetwarzane przez Spółkę także w celach marketingowych zgodnie z RODO oraz w celu przesyłania informacji handlowych wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym na wskazany adres e-mail Uczestnika zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1219), po uprzednim wyrażeniu zgody przez Uczestnika.

4. Odbiorcą danych osobowych będzie Spółka. Spółka ma prawo przekazać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym ze Spółka w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji celów opisanych powyżej.

5. Uczestnik, rodzic lub opiekun prawny Uczestnika Warsztatów ma prawo dostępu do treści swoich danych/danych swojego dziecka, ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania ich usunięcia, w szczególności jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Spółkę z naruszeniem prawa lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane , cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania.

6. Uczestnikowi, rodzicowi lub opiekunowi prawnemu Uczestnika przysługuje prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia Warsztatów. Odmowa podania danych osobowych w celu organizacji Warsztatów lub odwołanie zgody na przetwarzanie w czasie trwania Akcji jest równoważne z brakiem możliwości uczestnictwa w Warsztatach. Dane osobowe podane w celu uczestnictwa w Warsztatach zostaną usunięte w ciągu 21 dni od zakończenia Warsztatów. Dane podane do celów marketingowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

8. Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem od Turawa informacji o promocjach i ciekawych wydarzeniach możesz również wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej za pomocą e-mail. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Zobacz regulamin

* Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/dziecka pozostającego pod moją opieką prawną w „Warsztatach tetralnych ” odbywających się w dniach 28-29 lipca w CH Turawa Park.
* Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka/danych osobowych dziecka pozostającego pod moją opieką prawną przez Turawa Park dla celów organizacji „Warsztatów teatralnych ” zgodnie z RODO.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Turawa Park sp. z o.o. moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z RODO.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Turawa Park sp. z o.o. wiadomości e-mail oraz SMS informujących o wydarzeniach i promocjach lub zawierających inne informacje handlowe zgodnie z ustawami: prawo telekomunikacyjne oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyślij

Skąd pomysł na te warsztaty?

Inspiracją do przygotowania warsztatów była książka Maurice’a Sendaka „Tam, gdzie żyją dzikie stwory”. Po ponad pięćdziesięciu latach od jej pierwszego wydania wciąż zachwyca ona kolejne pokolenia czytelników. Podczas warsztatów opartych o tę ponadczasową pozycję wybierzemy się w głąb krainy dzikich stworów, poznamy ich zwyczaje i upodobania oraz wspólnie przeżyjemy niezwykłe przygody. Na wyprawę zabierzemy wór wyobraźni i szalonych pomysłów! W drugiej części spotkania powstanie nasza własna galeria „niestworzonych stworów”.
Zajęcia poprowadzi Magdalena Mrozińska – pisarka i dramatopisarka, z wykształcenia dziennikarka i italianistka, a z zamiłowania obserwatorka dziecięcego świata. Autorka zbioru wierszy dla dzieci „Paskudki słowiańskie” (Myślanki, 2013) oraz prozatorskiej książki „Czary na Białym” (Warstwy, 2016), a także licznych sztuk teatralnych i scenariuszy słuchowisk radiowych. Absolwentka podyplomowych studiów „Literatura i książka dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności” w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Jej teksty były wielokrotnie nagradzane i wystawiane w teatrach w całej Polsce. Do pracy napędza ją obcowanie z dziećmi, na spotkaniach autorskich często prowadzi kreatywne warsztaty.